Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap studier.se

8728

Hälsofrämjande ledarskap inom förskola och skola : Chefers

Hälsofrämjande ledarskap är ett komplext fenomen som innefattar att främja hälsan i arbetslivet med hälsofrämjande aktiviteter. Studien fokuserade på det salutogena perspektivet, hälsa och hälsofrämjande arbete, arbetsrelaterad stress, arbetsmiljölagen samt ledarskapsteorier som kan kopplas till det hälsofrämjande ledarskapet. Ledarskap har visat sig vara en utav de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i arbetslivet. Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar Under hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljö framkom underkategorier.

  1. Nordea clearing
  2. Sommarjobb myndighet

Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt  RE-SU-LEAD Positiv, hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings- och utvecklingsprojekt i Västerås och Eskilstuna Några resultat från enkät 1 – våren. Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning · Välfärdsteknik i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete  Delat ledarskap, delegering av arbetsuppgifter och att se till att stödfunktionerna verkligen ger stöd. Det är några saker som skolledare kan göra för att minska  Konkret betyder det att utveckla förståelse för hur man medvetet arbetar med organisation, arbetsprocesser och ledarskap för att främja hälsa i det moderna arbetslivet. Anmäl dig nu till Hälsofrämjande ledarskap Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Kursplan - Hälsofrämjande ledarskap, 7.5 hp. Kurskod Ledarskapet hos chefer inom offentlig sektor: En kvalitativ intervjustudie om hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans Söderroos, Rozana Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Efter att ha sett och analyserat hur Tekniska förvaltningens ledning arbetar med aktiviteter, åtgärder och ledarskap inom de här för studien aktuella områdena kan slutsatsen dras att de här teorierna och begreppen är aktuella idag för hälsofrämjande ledarskap.

Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär offensivt arbete med att främja och förstärka sådant som fungerar väl i en organisation. Hälsofrämjande ledarskap handlar om att bibehålla och stärka det som får de anställda att må bra. Inom alla arbeten ställs krav som emellanåt medför stress och påfrestningar.

UTVÄRDERING – MER ÄN METOD

Place, publisher, year, edition, pages 2012. , p. 40 hälsofrämjande arbetsplats, arbetshälsa, hälsofrämjande le-darskap och organisationsförändringar.

Nr 2/12 - EHSS har ny hemsida och adress: www.ehss.se.

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om ledarskapets betydelse för hälsa och utveckling hos den enskilda medarbetaren, gruppen och organisationen. Hälsofrämjande ledarskap är ett komplext fenomen som innefattar att främja hälsan i arbetslivet med hälsofrämjande aktiviteter. Studien fokuserade på det salutogena perspektivet, hälsa och hälsofrämjande arbete, arbetsrelaterad stress, arbetsmiljölagen samt ledarskapsteorier som kan kopplas till det hälsofrämjande ledarskapet.

Hälsofrämjande ledarskap mdh

är professor i sociologi vid MDH och delprojektledare och berättar att  säger Maria Lindén, forsknings- ledare och docent i medicinteknik vid MDH. Målet är att samarbete med MDH flera år fram- Hälsofrämjande arbetsliv. HIG. Nu börjar vi gå från ord till handling i det hälsofrämjande arbetet. Att minska MDH nominerad till både ful- och finpris: "Insidan som räknas". av EC Lindgren · 2018 — kompetensutveckling och vidareutbildning för ledare inom vård och omsorg ökar deras faktorer som är hälsofrämjande och som kan kompletteras med de vardagsnära frågorna http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.94722!/ 3.2 Stärkt pedagogiskt ledarskap i klassrummet . 3.6 Barn-/Elevhälsa arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande samt stödjer elevernas utveckling Mälardalens Högskola (MDH) som erbjuder ett utvecklingsprogram för barnskötare  ledarskap samt ett modigt och engagerat medarbetarskap. En unik satsning på MDH genom digitalisering och för att bli universitet. I ett generellt hälsofrämjande perspektiv samverkar kommunen med många aktörer för att.
Hur många watt på 6 ampere

Hälsofrämjande ledarskap mdh

påverkade det hälsofrämjande ledarskapet visade sig vara kunskap, chefernas personlighet, krav, samverkan och stöd. Hinder i det hälsofrämjande ledarskapet ansågs vara för lite tid, okunskap och för många medarbetare att ansvara för. Det fanns behov av mer kunskap och stöd i det hälsofrämjande ledarskapet. Hälsofrämjande ledarskapet är ett svårdefinierat begrepp som förenklat kan beskrivas som att vara mån om sina medarbetare samtidigt som det handlar om att må bra i sig själv, i sin ledarroll, vilket i sin tur är en förutsättning till att medarbetarnas Hälsofrämjande ledarskap - MDH Ledarskap i ett multikulturellt perspektiv! är en kvalitativ studie om hur personer med olika kulturella bakgrunder ser på svenskt ledarskap , och den ideala bilden av svenskt ledarskap . Arbetsplats, Första linjens chefer, Hälsofrämjande, Kvalitativa intervjuer, Ledarskap. National Category Medical and Health Sciences Identifiers URN: urn:nbn:se:mdh:diva-25730 OAI: oai:DiVA.org:mdh-25730 DiVA, id: diva2:735513 External cooperation Västerås Stad Subject / course Science of Public Health Hälsofrämjande ledarskap i praktiken: En studie om hur ledare inom äldreomsorgen arbetar för att främja en god arbetsmiljö utifrån ett hälsofrämjande ledarskap Anandasabapathy, Vennuja Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.

Externa strukturella områdesfaktorer, som sociodemografi och arbetsmarknad samt attityder till när det är acceptabelt att sjukskriva sig, har också betydelse dock utan att reducera sambandet med de interna organisationsfaktorerna. Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i Göteborgs Stad (VINNOVA, 2006) ‐Utvärdering av hälsofrämjande projekt (SAMS) ‐Utveckling av ett arbetsmaterial ‐Ledarutbildningar i GBG Stad 3F‐Ledarutveckling i Hälsofrämjande ledarskap (IVA, 2008) ‐Forskarstöd + ledarprogram i kommun och industriföretag Det handlar om att utveckla hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Därigenom ska sjukfrånvaro förebyggas och motverkas. ISM har gjort en processutvärdering av delprojektet. Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro. Förutsättningar för ett närvarande ledarskap 29 maj 2015 Therese Gustavsson får 4 000 kronor för uppsatsen Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap.
Kriminologi distans våren 2021

Socialmedicinsk Tidskrift, 90(6), 799-809 Open this publication in new window or tab >> Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro – en jämförande studie inom vård och omsorg Download Citation | On Jan 1, 2006, Linda Arvidsson and others published Hälsa & ledarskap : projekt FOU i Vänersborgs kommun | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate MDH rankas högt av Svenskt Näringsliv när det gäller samverkan med arbetslivet. 3. Vill du lära dig mer om hälsofrämjande arbete, ledarskap, teamarbete, förbättringsarbete och Hälsofrämjande ledarskap. Kursen syftar till att förmedla kunskaper om ledarskapets betydelse för hälsa och utveckling hos den enskilda medarbetaren, gruppen och organisationen.

Vi tar upp såväl mentala som fysiska och sociala aspekter. Förutom litteratur, föreläsningar och seminarier ingår också ett praktiskt projektarbete. HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP . hur chefer i en dalsländsk kommun beskriver ett . för den psykosociala arbetsmiljön främjande ledarskap .
Visma koncern
per.ekstrand@rkh.se - Röda Korsets Högskola

Resultatet visar på att Sparbanken Rekarne redan idag arbetar hälsofrämjande med ledarskapet. Cheferna upplever att de är tydliga i sitt ledarskap samt visar stor respekt och tillit till sina medarbetare. Ett hälsofrämjande ledarskap är alltså ett ledarskap som verkar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur och arbetsorganisation. Enligt Eriksson (2011) består en sådan kultur av värderingar som inspirerar och sporrar medarbetarna att delta i utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats. Hälsofrämjande ledarskap: Definieras i form av att skapa en kultur för hälsofrämjande arbetsplatser och värden som inspirerar och motivera anställda att delta i en sådan utveckling av en hälsosam arbetsplats (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2011). hälsofrämjande arbetet i arbetslivet handlar om ledarskap, vilket påverkar människors hälsa i stor utsträckning. Tidigare studier visar att ledarskap har stor betydelse för människors hälsa och därför har denna studie genomförts.


Arbete i stark varme utomhus

Kurser - Mälardalens högskola

Hälsofrämjande ledarskap är ett komplext fenomen som innefattar att främja hälsan i URN: urn:nbn:se:mdh:diva-33493OAI: oai:DiVA.org:mdh-33493DiVA,  Hälsofrämjande ledarskap- gamla och nya modeller och begrepp URN: urn:nbn:se:mdh:diva-14942OAI: oai:DiVA.org:mdh-14942DiVA, id: diva2:538069  Hälsofrämjande ledarskap (SPS102) - 7.50 hp arbetar med organisation, arbetsprocesser och ledarskap för att främja hälsa i det moderna arbetslivet. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och och hälsa, hälsofrämjande ledarskap samt hälsorelaterade insatser på  av IÅRLC Ljungblad · 2013 · Citerat av 20 — E-post: ingemar.akerlind@mdh.se.