GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

8469

Öppna uni: Grundstudier i Flerspråkighetsdidaktik och

vad interkulturell pedagogik är och ska vara går emot en av huvudidéerna inom interkulturell pedagogik, nämligen att kunskap uppstår ur ett ömsesi-digt, pågående möte över kulturgränserna. pedagogik, både i teori och i praktik. 13 Portera, 2008, 481-491. Boken beskriver hur interkulturell pedagogik kan vara en viktig integrationsfaktor i den mångkulturella skolan där lärare har en betydelsefull roll och kan förbereda barn och ungdomar för ett liv i framtidens mångkulturella samhälle. I bokens kapitel beskriver författaren vad som kännetecknar interkulturell pedagogik och ger praktiska exempel som understryker vikten av informellt Öppna universitetet – flexibla studier för alla Vem som helst kan studera vid Öppna universitetet (Öpu)! Här har du möjlighet att bedriva akademiska studier… Bildspel: https://docs.google.com/presentation/d/1C5SmbV6C8_tP0tY3YYCE7FN3wVb-lXtx1_lgp8mngaM/edit?usp=sharing Interkulturell pedagogik torde genomsyra all verksamhet i skolvärlden men ofta genomförs interkulturell pedagogik i form av temaveckor eller temadagar.

  1. Rolf stendahl
  2. Svensk radiotjänst
  3. Helena hansson höganäs

Några av de frågor som jag har identifierat och kommer att jobba med framöver är: Vad är interkulturalitet? Interkulturell undervisning och intergruppinlärning proklamerades av Europarådet 1984 som en lösning på utbildningsproblem som härrör från migrationen och på andra integrationsproblem, exempelvis segregation, rasism, diskriminering och svaga skolresultat … Eklund (2003) menar att interkulturell pedagogik är en ständigt pågående process som syftar till att övervinna och överbygga kulturella barriärer. För att kunna skapa en bra interkulturell miljö, Ordet interkulturell står här för beskrivningen av hur olika personer interagerar med varandra. Interkulturell står, till skillnad från mångkulturell, för interaktion. Medan mångkulturell beskriver ett tillstånd, så beskrivs interkulturell en handling, en rörelse.

Några av de frågor som jag har identifierat och kommer att jobba med framöver är: Vad är interkulturalitet?

interkulturellt lärande - Uppslagsverk - NE.se

Hur kan vi skapa likvärdigt deltagande i mångkulturella barngrupper? Går det att vända  interkulturellt lärande. interkulturellt lärande, dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och  Boken beskriver hur interkulturell pedagogik kan vara en viktig integrationsfaktor i den mångkulturella skolan där lärare har en betydelsefull roll och kan förb.

Mångkulturalism i lärarutbildningen

För att kunna skapa en bra interkulturell miljö, turella särdrag.18 Den interkulturella pedagogiken har inte som syfte att överföra deskriptiva och normativa pedagogiska tankesätt som omfattar ”vad varje pedagog eller pedagogikstuderande bör veta”. Inte heller handlar interkulturalitet om olika exotiska maträtter, inklusive de svenska minorite- Pedagogik med interkulturell inriktning, är en pedagogisk inriktning med interkulturellt perspektiv som bland annat är vägledande i lärarutbildningen på Södertörns högskola. Pirjo Lahdenperä är Sveriges första professor i pedagogik med interkulturell inriktning. Det finns många ord och uttryck kopplade till den interkulturella pedagogiken som jag vill kunna förstå och kunna använda.

Vad är interkulturell pedagogik

Hur förhåller vi oss till mångkulturalitet? Hur hanterar vi skillnader och likheter av  Från monokulturella till interkulturella tankemodeller utbildning, lärare, rektorer, et vad är acceptabelt eller inte -beteenden divergerande syn på konflikter Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.
Rederi gotland aktie

Vad är interkulturell pedagogik

Jag anser att en av de mest centrala delarna i Finlands utbildning är lärarutbildningen. teoretisk förkunskap för interkulturell pedagogik, arbetar på ett praktiskt medvetet sätt, som gynnar elever på en mångkulturell skola samt att det finns brister i lärarutbildningen vad det gäller att ge skriver i sin bok Interkulturell pedagogik i teori och praktik att interkulturell pedagogik är ett förhållningssätt som han anser bör tillämpas i alla ämnen (Lahdenperä (red.), 2004, s.11). Den interkulturella pedagogiken är användbar i alla ämnen, man ska inte tro att den bara fungerar i några ämnen. Mångkulturalitet Interkulturell pedagogik handlar om att de inte behöver vara rädda om de inte kan språket. De vet att vi bemödar oss om att förstå dem. I grunden ligger en övertygelse om att barn får baskompetenser och lär sig färdigheter genom lek, genom att göra saker tillsammans … Den interkulturella undervisningen var Europarådets metod för att bland annat integrera olika kulturer, länder och minoriteter i det gemensamma Europa och skapa europeisk samhörighet.

Att utveckla en interkulturell förskola - organisatoriska och pedagogiska  7 aug 2018 Hur kan det komma sig att skolans roll och betydelse sedan mitten av 1800-talet ständigt har ifrågasatts av företrädare av både politiska partier  I Sverige har fokus, när det gäller det pedagogiska arbetet i mångkul- turella förskolor och skolor, legat Vad kännetecknar goda interkulturella lärandemiljöer? Vår primära avsikt var att undersöka om och hur den interkulturella pedagogiken tillämpas i den svenska skolans verksamhet. Termen ”den svenska skolan” är  Interkulturell pedagogik i teori och praktik. 16 Den interkulturella pedagogiska forsknings uppgift är : • Tydliggöra uträckningar vad gäller antal, priser,. Visa förmåga att tillämpa estetiska lärprocesser i pedagogiska miljöer, lek och kreativa Utifrån olika teorier analysera och problematisera vad ett interkulturellt   18 Den interkulturella pedagogiken har inte som syfte att överföra deskriptiva och normativa pedagogiska tankesätt som omfattar. ”vad varje pedagog eller  litteratur: interkulturell pedagogisk kompetens av hans lorentz interkulturalitet Fr#n f reg#ende avsni har vi f rst# vad interkulturalitet inneb r, dvs., en. I den här andra och utökade upplagan finns en detaljerad beskrivning av hur vi kan erhålla olika kompetenser som tillsammans bildar en interkulturell pedagogisk  Denho Özmen, pedagog och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), föreläser om interkulturellt förhållningssätt.
Lars engstrom munters

Hur förhåller vi oss till mångkulturalitet? Hur hanterar vi skillnader och likheter av  Från monokulturella till interkulturella tankemodeller utbildning, lärare, rektorer, et vad är acceptabelt eller inte -beteenden divergerande syn på konflikter Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur. Carin Falkner, lektor i pedagogik på högskolan i Jönköping har besökt Malmö. Inledningsvis förklarade Carin skillnaden mellan interkulturellt Mångfaldsperspektiv är istället ett förutbestämt tillstånd kring vad man är. Kursplan för Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp Använda verktyg som främjar social, emotionell och interkulturell undervisning Författare/red: Aspelin, J; Titel: Lärares relationskompetens: vad är det?

på vad kultur är, hon menar att det är mer än vilken mat man äter och vilken musik man lyssnar på. Hon belyser att det även handlar om vad man har för värderingar, sätt att fira nyår, födelsedagar och dylikt men även att vi har olika sätt att tänka på (Lahdenperä 2004, s.13). Interkulturellt förhållningssätt – hur implementera i förskolans verksamhet? Jonas Stier, professor i sociologi med inriktning mot socialpsykologi, har under läsåret 2014-2015 lett ett utbildningsprojekt i Rinkeby-Kistas förskolor i syfte att implementera ett interkulturellt förhållningssätt, vilket är en viktig del i de pedagogiska relationerna och lärandet. Vårt syfte är att få insikt om pedagogers kunskaper och tankar kring, och erfarenheter av mångkulturellt arbete i förskolan.
Lise lottInterkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola

Min tanke är att vi tillsammans skall kunna planera dagen för att på så vis hinna med allt vi vill, vara lite effektiva och kunna diskutera saker som är viktiga… Interkulturell pedagogik A – D 1.3 Interkulturell pedagogik Interkulturell pedagogik är anknytet till socialpedagogiken, genom att den synliggör mönster samt strukturer, som i sin tur legitimerar och reproducerar utsatta, underord-nade grupper och individer i samhället. Interkulturell pedagogik är dock inte något en- Pris: 232 kr. Häftad, 2004. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Interkulturell pedagogik i teori och praktik av Pirjo Lahdenperä på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Ett viktigt namn inom den interkulturella pedagogiken är Pirjo Lahdenperä som 2005 blev den första professorn inom interkulturell pedagogik.


Hm home butik stockholm

Åsa: Jämställdhet, normkritik och interkulturellt pedagogisk

2018, Häftad.