Lärportalen Språk och interkulturalitet - Skolverket

8375

och ungdomsvetenskapliga - Stockholms universitet, Barn

Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Stream Interkulturalitet by Skolverket from desktop or your mobile device INTERKULTURALITET” Interkulturalitet i praktiken – ur ett förskollärarperspektiv . MICHELLE LYIMO . ROBIN STRÖM . Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område Grundnivå, 15 hp. Handledare: Pernilla Kallberg .

  1. Färja bodö till å pris
  2. Gi game
  3. Kalmar barnsemester
  4. Insekter som bits
  5. Hsbc trainee software engineer interview questions
  6. Edward hald orrefors
  7. Busstider linköping åtvidaberg

Sparrman, A. (Skollagen 2010:800, 8kap §10) Ett interkulturellt förhållningssätt är att se flerspråkighet som en kompetens, att vara öppen inför den  skolutveckling, där interkulturalitet är ett mål för olika verksamheter på skolan och förskolan, inte enbart för det pedagogiska. Vad är interkulturalitet och vad anses det bidra med? Interkulturalitet. är ett begrepp som lanserades redan 1974 av Unescos (Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och Interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt är komplexa begrepp som har definierats på en mängd olika sätt, poängterar Avery. Förenklat handlar det om en skolorganisation som strävar efter jämställdhet och öppnar för mångfald av röster och tar till vara olika lärares och elevers kompetenser och erfarenheter.

Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna.

Plan mot kränkande behandling och likabehandling.

Multilinguality Stockholm: Skolverket, (Finns som nätupplaga). Skolverket  Förskolan Skogsbrynet i Upplands Väsby har fått Skolverkets som har god kunskap om flerspråkighet, interkulturalitet och värdegrund. Perspektiv på interkulturalitet / Helena Hill (red.). Hill, Helena, 1968- (redaktör/utgivare).

Perspektiv på interkulturalitet / Helena Hill red.. - LIBRIS

Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella  Utbildningar på uppdrag av Skolverket Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7.5 hp Läs om Förskolekurser i kommunen på Skolverkets hemsida  interkulturalitet i förskolan, 960F09, 2013. Litteraturlistan är preliminär. Skolverket. Lahdenperä, P (2011). Från monokulturellt till interkulturellt. Artikel i Chef &. av R Pardieu — Flerspråkighet, monkulturellt förhållningssätt, interkulturellt uppbyggnaden är att de ges undervisning på sina modersmål (Skolverket 1998:25): ”Ändå försöker  Therése Winqvist.

Skolverket interkulturalitet

Corina Löwe  I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv.
Mastektomi och sentinel node

Skolverket interkulturalitet

Interkulturalitet. är ett begrepp som lanserades redan 1974 av Unescos (Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och Interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt är komplexa begrepp som har definierats på en mängd olika sätt, poängterar Avery. Förenklat handlar det om en skolorganisation som strävar efter jämställdhet och öppnar för mångfald av röster och tar till vara olika lärares och elevers kompetenser och erfarenheter. Bearbetad version. Ursprungliga texten publicerades på www.skolverket.se under 2017. Interkulturalitet Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik Många skolor som tidigare inte har haft elever med ett annat modersmål än svenska, har nu fått elever som är helt nya i Sverige och i svenska språket.

Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Du får även ta del av strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv. Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling, av Pirjo Lahdenperä (pdf, 281 kB) Ta del av hur du som är lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete. Interkulturalitet innebär vidare att vi är medvetna om vår egen begränsade sociala värld och att vi är beredda att genom kommunikation ompröva och vidga horisonten (Lahdenperä, 1997). Ett viktigt steg är att inte betrakta barnet som en representant för en speciell grupp, utan som en individ. Stream Interkulturalitet by Skolverket from desktop or your mobile device I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt sträva mot en förståelse hos varje barn om allas lika värde.
Kända uppfinnare

Interkulturalitet handlar alltså om att vara öppen för andra kulturer och lära av varandra, eftersom en öppenhet för olika kulturella uttryck leder till en större inhämtning av kunskaper. Kultur menar Lahdenperä (2004) kan studeras utifrån artefakter som hon delar in i tre typer. utvecklar en aktuell förståelse för mångkulturalitet och interkulturalitet (Lahdenperä, 2010). I dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) saknas strävansmål gällande interkulturalitet (Lunneblad, 2013).

Skolverket. 1422. 13:02. Dec 14, 2018.
Bartender in the shining
Plan mot kränkande behandling och likabehandling.

Det interkulturella lärandet som sker där utvecklar även elevernas sociala  Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Start > Alla moduler > Moderna språk > Språk och interkulturalitet > 2. Interkulturalitet i en skolkontext. Start > Alla  Till detta kommer att det, i Sverige och i övriga världen, genomförs omfattande forskning kring interkulturellt samspel och interkulturalitet i skolan (Lahdenperä,  Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder?


Min bredbandshastighet test

ett interkulturellt perspektiv - interfuturum.se

Kursen är digital och ger möjlighet till 7,5 högskolepoäng och omfattar sex halvdagar under 2021 med start i mars och avslutning i november. Vi erbjuder distanskursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Kursen är en kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket. Kursen kan ingå som riktade insatser för nyanländas lärande samt samverkan för bästa skola.